Ultima data actualizata:
06 decembrie 2017

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

                                                  COMPONENȚA

                                        Comisiilor de specialitate

 

 

     I. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială , buget,finanțe , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarie comunala,protectia, mediului , servicii si comert:

 

1.Vlad Ioan

2.Simon Marin Ioan

3.Draghici Sabin

4.Tirea Ion

5.Cerna Radu Valentin

6.Poienar Danut

7.Iancu Mihai

     II. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala , juridica, urbanism, apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, invatamant,sanatate,cultura protectie sociala, activitati sportive și de agrement :

 

1.Vlad Ioan

2.Haitau Virgil Valer

3.Coman Nelu

4.Oneasa Liviu Daniel

5.Poienar Danut

 

 

 

                                                Sălașu de Sus,

                                                  03.02.2017

 

 

 

                                           Presedinte de sedinta,

                                                   Coman Nelu

Sus