Ultima data actualizata:
13 august 2019

Comuna

Bine ati venit pe pagina oficiala a comunei Sălaşu de Sus !

poza

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat. Satele sunt situate la distanţe cuprinse între 3 km - Mălăieşti şi 7 km - Coroieşti, faţă de reşedinţa comunei, satul Sălaşu de Sus. Aria de întindere a comunei este de 223 km pătraţi.

Comuna este străbătută de 4 râuri – râul Nucşoara, râul Sălaş, râul Alb şi râul Ştrei.

Comuna Sălaşu de Sus are un climat temperat, cu o primăvară ceva mai târzie şi precipitaţii peste media anuală pe ţară. Temperatură medie anuală de +8 grade C, cea mai scăzută în luna ianuarie (-4 grade C) şi cea mai ridicată în luna iulie (+18 grade C). Precipitaţiile medii anuale se ridică până la 700 mm. În timpul iernii precipitaţiile sub formă de ninsoare durează 4 luni. Tot ca o caracteristică a zonei este că prezintă şi un relative adăpost în direcţia vânturilor.

Comuna beneficiază de locuri cu plante rare declarate monumente ale naturii: Poiana cu narcise şi exemplarele de floră din dealul poienii cu jneapăn pitic.

 

 

Relieful este predominant deluros depăşind cu puţin altitudinea de 500 m. Pe fondul unor soluri de pădure, podzolice brune gălbui şi brune acide. Pădurile sunt alcătuite din brad şi fag care alternează cu gorun. Caracteristice zonei sunt şi fâneţele şi păşunile naturale, cuprinzând circa două treimi din suprafaţa agricolă de 10.500 ha.

Agricultura şi creşterea animalelor sunt principalele ocupaţii ale localnicilor. Terenul arabil este de 1940 ha, pe care se cultivă culturi tradiţionale cum ar fi cartof, porumb şi grâu. Nu există amenajate exploataţii pomicole, legumicole, viticole şi piscicole. La nivelul comunei se găsesc 1200 capete bovine şi cabaline plus 2000 ovine.

Exploatarea lemnului şi a fondului special existent format de bazinele râurilor ce străbat comuna, precum şi investiţiile în agricultură sau zootehnie sunt alte posibilităţi interesante ale zonei.

Primul document istoric care certifică existenţa locului este din anul 1360.Potrivit numeroaselor descoperiri arheologice făcute în această zonă, Sălaşu de Sus prezintă o istorie multimilenară. Există dovezi importante în special din epoca Neoliticului a comunei primitive, precum piatră cioplită, sculptată, două comori conţinând sute de monede din cupru şi două ulcele de lut datate in vreme macedoniană, mai precis in perioada regelui Filip al II, precum şi sute de dinari romani din argint.

Prima comoară a fost descoperită în 1935, iar cea de-a două în 1956. Din perioada dominaţiei romane, Legiunea Gemina a XIII-a, există vestigii precum cărămida, monumente funerare (reprezentându-l pe Hercule), oale etc. Numele de comună – Sălaşu de Sus se pare că înseamnă ,,aşezare mai puţin stabilă”, iar în literatura de specialitate se foloseşte expresia ,,reşedinţă de sezon”.

Aşezată la poalele Retezatului, într-un ţinut de basm, comuna Sălaşu de Sus este fără îndoială una dintre cele mai frumoase din judeţul Hunedoara. Dincolo de frumuseţea locurilor, de aerul curat şi de peisajele care îţi taie respiraţia, se află oamenii comunei.

 

 

Sus