Ultima data actualizata:
15 septembrie 2020

Proiecte

Lista proiecte comuna Salasu de Sus

Lista de proiecte comuna Salasu de Sus
 • Alimentare cu apă şi canalizare în satele Mălăieşti, Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos şi Ohaba de Sub Piatră 

 • Alimentare cu apă şi canalizare Nucşoara, Paroş, Peştera, Zăvoi

 • Înfiinţare centru local de informare turitică şi dezvoltarea marketingului serviciilor turistice în comuna Sălaşu de Sus 

 • Amenajarea unui parc de agrement în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus O.U.G. nr. 59/2007)

 • Reabilitare DC 73B Paroş-Coroieşti

 • Reabilitare DC 79A Nucşoara-Ohaba Sibişel

 • Drumuri de acces şi drumuri agricole de exploataţie în comuna Sălaşu de Jos - Măsura 115 FEADR

 • Canalizare şi staţie de epurare în satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti

 • Alimentare cu apa in satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti 

 • Modernizare infrastructura de interes local in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara, satele Ohaba de sub Piatra, Salasu de Jos, Nucsoara, Zavoi 

 • Construire sala de educatie fizica scolara in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara 

 • Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri si spatii verzi, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara 

 • Modernizare strazi in localitatea Paros, L=3,971 km, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara
 • Reparatie capitala Monumentul Eroilor din localitatea Rau Alb, comuna Salasu de Sus
 • Reparatie capitala DJ 667A, Ohaba de Sub Piatra - Nucsoara
 • Reparatie capitala camin Cultural Paros, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara
 • WI FI gratis in satele apartinatoare comunei Salasu de Sus (in derulare)
 • Reabilitare, Modernizare si Dotare asezaminte culturale din Localitatile Rau Mic si Nucsoara, comuna Salasu de Sus
 • Construire gradinita 2 sali grupa in satul Salasu de Sus, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara (in derulare)
 • Camere de supraveghere in satele apartinatoare comunei Salau de Sus, judetul Hunedoara (in derulare)
 • Reabilitare si modernizare asezamant cultural din localitatea Salasu de Sus (in analiza)
 • Reabilitare,extindere si dotare Scoala Salasu de Sus (in analiza)
 • Retea de gaz in satele apartinatoare comunei Salasu de Sus (in analiza)
 • Baza sportiva Tip 1, in satul Salasu de Sus, comuna Salasu de Sus (in analiza)
 • Strazi in satele Coroiesti, Rau Mic, Rau Alb si modernizare drum vicinal Paros-Rau Mic (in analiza)
 • Bloc de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in comuna Salasu de Sus, satul Salasu de Sus (in analiza)

 

          

 

Sus