Ultima data actualizata:
18 octombrie 2017

Proiecte

Proiecte de investitii

Lista de proiecte Salasul de Sus
  • Alimentare cu apă şi canalizare în satele Mălăieşti, Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos şi Ohaba de Sub Piatră (lucrare în derulare)

  • Alimentare cu apă şi canalizare Nucşoara, Paroş, Peştera, Zăvoi

  • Înfiinţare centru local de informare turitică şi dezvoltarea marketingului serviciilor turistice în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus Măsura 313 PNDR)

  • Amenajarea unui parc de agrement în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus O.U.G. nr. 59/2007)

  • Reabilitare DC 73B Paroş-Coroieşti

  • Reabilitare DC 79A Nucşoara-Ohaba Sibişel

  • Drumuri de acces şi drumuri agricole de exploataţie în comuna Sălaşu de Jos - Măsura 115 FEADR

  • Canalizare şi staţie de epurare în satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti

Sus