Ultima data actualizata:
12 februarie 2020

Proiecte

Lista de proiecte derulate de comuna Salasu de Sus

Lista de proiecte comuna Salasu de Sus
 • Alimentare cu apă şi canalizare în satele Mălăieşti, Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos şi Ohaba de Sub Piatră 

 • Alimentare cu apă şi canalizare Nucşoara, Paroş, Peştera, Zăvoi

 • Înfiinţare centru local de informare turitică şi dezvoltarea marketingului serviciilor turistice în comuna Sălaşu de Sus 

 • Amenajarea unui parc de agrement în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus O.U.G. nr. 59/2007)

 • Reabilitare DC 73B Paroş-Coroieşti

 • Reabilitare DC 79A Nucşoara-Ohaba Sibişel

 • Drumuri de acces şi drumuri agricole de exploataţie în comuna Sălaşu de Jos - Măsura 115 FEADR

 • Canalizare şi staţie de epurare în satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti

 • Alimentare cu apa in satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti 

 • Modernizare infrastructura de interes local in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara, satele Ohaba de sub Piatra, Salasu de Jos, Nucsoara, Zavoi (in derulare)

 • Construire sala de educatie fizica scolara in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara (in derulare)

 • Dotarea serviciului utilitar prin achizitionare utilaj multifunctional pentru intretinere drumuri si spatii verzi, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara (in derulare)

 • Modernizare strazi in localitatea Paros, L=3,971 km, comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara

Sus