Ultima data actualizata:
31 decembrie 2017

Proiecte

Proiecte comuna Salasu de sus

Lista de proiecte Salasul de Sus
 • Alimentare cu apă şi canalizare în satele Mălăieşti, Sălaşu de Sus, Sălaşu de Jos şi Ohaba de Sub Piatră (lucrare în derulare)

 • Alimentare cu apă şi canalizare Nucşoara, Paroş, Peştera, Zăvoi

 • Înfiinţare centru local de informare turitică şi dezvoltarea marketingului serviciilor turistice în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus Măsura 313 PNDR)

 • Amenajarea unui parc de agrement în comuna Sălaşu de Sus (proiect depus O.U.G. nr. 59/2007)

 • Reabilitare DC 73B Paroş-Coroieşti

 • Reabilitare DC 79A Nucşoara-Ohaba Sibişel

 • Drumuri de acces şi drumuri agricole de exploataţie în comuna Sălaşu de Jos - Măsura 115 FEADR

 • Canalizare şi staţie de epurare în satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti

 • Alimentare cu apa in satele Râu-Alb, Râu-Mic şi Coroieşti
 • Modernizare infrastructura de interes local in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara, satele Ohaba de sub Piatra, Salasu de Jos, Nucsoara, Zavoi
 • Construire sala de educatie fizica scolara in comuna Salasu de Sus, judetul Hunedoara

       

Sus