Formulare

FISCALITATE

 1. ITL 001, Declarație impozit pe clădiri persoane fizice (doc), (pdf)
 2. ITL 002 Declarație impozit pe clădiri persoane juridice (doc)  (pdf)
 3. ITL 003 Declarație impozit pe teren persoane fizice (doc), (pdf)
 4. ITL 004 Declarație impozit pe teren pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 5. ITL 005 Declaraţie tip privind declararea mijloacelor de transport pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf
 6. ITL 006 privind declararea mijloacelor de transport de peste 12 tone, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf) 
 7. ITL 007 privind declararea mijloacelor de transport pe apă, pentru persoane fizice și juridice (doc), (pdf)
 8. ITL 008 Decizia de impunere pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 9. ITL 009 Decizia de impunere pentru persoane juridice (doc)  (pdf)
 10. ITL 010 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane fizice (doc) (pdf)
 11. ITL 011 Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice (doc)  (pdf)
 12. ITL 012 Cerere de eliberare certificat fiscal persoane juridice (doc)  (pdf)
 13. ITL 013 Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 14. ITL 014 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane juridice (doc)   (pdf)
 15. ITL 015 Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru persoane fizice (doc)(pdf)
 16. Declaraţie – cerere de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport (doc), (pdf)
 17. Declaraţie tip de scoaterea din evidențele fiscale a clădirilor și terenurilor (doc), (pdf)
 18. Împuternicire pentru scoaterea Certificatului de atestare fiscală (doc)  (pdf)

REGISTRUL AGRICOL

 1. Declarație pentru înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol (persoane fizice și juridice) (pdf)

ANUNȚURI IMOBILIARE (vânzare de terenuri în extravilan)

 1. Model de cerere pentru anunț imobiliar

URBANISM

 1. Formularul de cerere eliberare certificat de urbanism (formularul F1) (doc), (pdf)
 2. Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)
 3. Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)
 4. Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul de Construcții (formular F14) (doc(pdf))
 5. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)
 6. Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)
 7. Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)
 8. Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 1. Formularul cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 2. Cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 3. Formularul de cerere alocatie complementara (doc) (pdf)
 4. Formularul de Declarație pe propria răspundere pentru pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin.(2) din Legea nr.448/2006 (pdf)
 5. Cuantum ajutor pentru încălzire cu lemne (pdf)

SILVICULTURĂ

 1. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)
 2. Formularul cerere pentru marcare copaci (pdf)
Posted in Formulare și adeverințe.