Parcul din Sălașu de Sus
header3

SITUAȚII DE URGENȚĂ

Managementul documentelor, Registratură electronică, e-Guvernare și Plăți online

Vlad Ioan - primarul comunei

Această pagină web are menirea de a optimiza legăturile între instituția Primăriei și cetățeni.
Vă invit să folosiți cu încredere acest modern mijloc de comunicare pentru a putea solicita unele servicii publice și pentru a vă informa despre activitatea noastră și a Consiliului Local.
Participați în mod activ la luarea deciziilor, transmiteți părerile dumneavoastră și contribuiți la adoptarea celor mai bune decizii în legătură cu comuna noastră!

VLAD Ioan
Primarul comunei Sălașu de Sus

Informații publice oferite din oficiu
Monitorul Oficial Local
MONITORUL OFICIAL LOCAL

Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii ale administrației publice locale.

ANUNȚURI PUBLICE

Ultima oră

DOCUMENTE RECENTE

Pentru deschiderea documentelor dați clic pe titlul acestora.

imagine decorativă

Compartimentul informare și relații publice

PERSOANA DESEMNATĂ PENTRU RELAȚIILE CU PUBLICUL ȘI CU PRESA

este

XXXXXXXX xxxxxx

Localitatea Sălașu de Sus, nr. 114A, cod postal 337420
județul Hunedoara, ROMÂNIA
e-mail: 
primariasalasudesus@yahoo.com
sau tel/fax 0254-779501
www.comuna-salasudesus.ro

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

De luni până vineri de la orele 08:00 – 16:00
Exceptând sărbătorile legale

PROGRAMUL DE AUDIENȚE

  • Audiențe la PRIMAR – Marti : 09 – 14
  • Audiențe la VICEPRIMAR – Joi : 09 – 14
  • Audiențe la SECRETAR GENERAL UAT – Miercuri :09 – 14

Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

NEWSLETTER – buletinul informativ
Aici vă puteți abona să primiți prin e-mail cele mai recente comunicări din partea Primăriei comunei Sălașu de Sus.

Formularul de contact

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar și pe scurt scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Cum solicităm informații publice?

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primariasalasudesus@yahoo.com

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

Model de reclamație administrativă 1

Model de reclamație  administrativă 2
(nu s-a răspuns în termen legal la cerere)

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Această pagină a fost creată conform
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea I, privind Codul administrativ

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația Primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de
Legea nr. 52/2003

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Comuna Sălașu de Sus se bucură de numeroase obiective turistice, dar și peisaje oferite cu generozitate de masivul Retezat.

Centrul de informare turistică
Centrul Local de Informare Turistică - Sălașul de Sus (on clik)
Cetatea Mălăiești
Cetatea Mălăiești
Cetatea Mălăiești
Cetatea Mălăiești
PNR Centrul de vizitare Nucșoara
Parcul Național Retezat - Centrul de vizitare Nucșoara
Traseu spre vârful Retezat
Traseu spre vârful Retezat
Cascada Lolaia
Casacada Lolaia

Ne aflăm aici

Localitatea Sălașu de Sus, nr. 114A, cod postal 337420
județul Hunedoara, ROMÂNIA
e-mail: 
primariasalasudesus@yahoo.com
sau tel/fax 0254-779501
www.comuna-salasudesus.ro

Comuna Sălașu de Sus, jud. Hunedoara