BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie

CADASTRU & URBANISM

CADASTRU 

URBANISM

Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitelor autorizări emise de Primăria comunei Sălașu de Sus.
Aici vă puteți informa asupra reglementărilor în domeniu, valabile pe teritoriul comunei Sălașu de Sus.

Documentele necesare în domeniul urbanismului

Autorizări și alte documente de urbanism emise de Primăria comunei Sălașu de Sus