Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020

   Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020 

         In prezentul Ordin sunt publicate unele masuri de reglementare  a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si modificari cu referire la  privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

  Descarca documentul aici

Posted in Anunturi publice, Cadastru, TOATE CATEGORIILE.