Monitorul Oficial Local

MONITORUL OFICIAL LOCAL

- PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL (Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâre)

- HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL (Registrul pentru evidenţa hotărârilor)

- MINUTE ȘI PROCESE-VERBALE DE ȘEDINȚE ALE CONSILIULUI LOCAL