INFORMAȚII PUBLICE OFERITE DIN OFICIU

Acest spațiu este destinat anunțurilor publice, notificărilor și somațiilor publice, anunțurilor matrimoniale, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, anunțurilor de vânzare a terenurilor în extravilan, convocare în ședință a Consiliului Local, emise de primăria comunei Sălașu de Sus.

decor informa'ii publice

Anunțuri publice

decor cariere și posturi vacante

Cariere și posturi vacante

Decor somație publica

Anunțuri individuale prin publicitate

Notificări și somații publice

decor anunțuri de căsătorie

publicații de căsătorie

Decor anunțuri imobiliare

anunțuri imobiliare

Oferte de vânzare terenuri în extravilan

Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Conform legii, vecinii au drept de preempțiune.

Afișează Legea nr.17/7.03.2014