Gestionarea datelor confidențiale

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:
1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale.
Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru funcțiunile declarate ale acestui website (vezi politica de confidențialitate).
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
– Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
– Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
– Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
– Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de aici.

Modelul de cerere

Cererea se poate depune la

  • Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Sălașu de Sus
  • sau poate fi transmisă la adresa de e-mail primariasalasudesus@yahoo.com  
  • sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției,
    Primăria comunei SĂLAȘU DE SUS,
    sat Sălașu de Sus, nr. 114A, cod poștal 337420, judetul Hunedoara.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Primaria comunei Sălașu de Sus vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 

Consultați aici:

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.