Informare: Documente de evidenta ale exploatatiei agricole

     Documentele de evidență ale exploatației agricole sunt prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Orice fermier trebuie să dețină aceste documente în care să consemneze date referitoare la fermă, la lucrările și tratamentele aplicate, la suprafețele cultivate și la efectivele de animale. Documentele de evidență ale exploatațiilor agricole trebuie astfel întocmite și completate încât să permită autorităților de inspecție și control să constate:

  • suprafața fermei;
  • pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei se consemnează tipul și cantitatea oricărui îngrășământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută și data aplicării;
  • tipul și cantitatea oricărui îngrășământ organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de animale) și data aplicării;
  • pentru fiecare tip de îngrășământ organic aplicat (altul decât cel lăsat de animalele), se va preciza natura acestuia (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semilichide păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare) și specia de animale de la care provine;
  • tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată și data recoltării;
  • șeptelul fermei, pe specii și categorii de producție, identificarea și înregistrarea acestuia, registrele de evidență a efectivelor, precum și perioada de timp în care animalele sunt menținute în fermă;
  • presiunea manifestată de îngrășămintele organice la nivelul exploatației agricole conform tabelelor 7.2 și 7.3;
  • standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte care pot fi aplicate conform tabelelor 7.4 și 7.5;
  • cantitatea oricărui tip de îngrășământ de origine animală și natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semifluide-păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare) exportat/importat din/în fermă, data efectuării exportului/importului precum și numele și adresa destinatarului/furnizorului;
  • capacitățile de stocare pentru dejecțiile animale (la nivelul fermei și/sau pe platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerințele minime impuse de perioadele de interdicție în aplicarea îngrășămintelor.

Orice document de evidență al fermei, din categoria celor prevăzute se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să apelați la consultanții noștri de la HELP DESK telefon 0371.503.525  sau accesați www.apanoastra.ro

Descarca documentul aici 

Posted in Anunturi publice, TOATE CATEGORIILE.