Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020

   Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020 

         In prezentul Ordin sunt publicate unele masuri de reglementare  a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si modificari cu referire la  privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

  Descarca documentul aici

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor și al altor deținători

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor și al altor deținători (1)

[pdf-embedder url=”https://comuna-salasudesus.ro/wp-content/uploads/2020/11/Anunt-afisare-sector-cadastral-18-Opis-2.pdf” title=”Anunt afisare sector cadastral 18 – Opis 2″]

Descarcă documentul aici

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor și al altor deținători (2)

[pdf-embedder url=”https://comuna-salasudesus.ro/wp-content/uploads/2020/11/Anunt-afisare-sector-cadastral-41-Opis.pdf” title=”Anunt afisare sector cadastral 41 -Opis”]

Descarcă documentul