Actele necesare pentru căsătorie, înregistrare deces, eliberare certificate

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 1. Declaratie de casatorie 
 2. Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică valabilitatea acestor certificate – 14 zile
 3. Certificate de naştere – original + fotocopie
 4. Cărţi de identitate – original + fotocopie
 5. Hotărârea de divorţ / certificatul de deces pentru persoanele care nu sunt la prima căsătorie/ certificat de divort – original si copie   

ACTELE SE DEPUN CU 10  ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

♦ ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Buletinul (cartea) de identitate – original 
 3. Certificatul de naştere şi de căsătorie – original 
 4. Buletinul (cartea) de identitate – original + fotocopie a persoanei care declară decesul

Termenul pentru declararea decesului:

 1. 3 zile când cauza decesului este naturală;
 2. 48 ore când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente.

♦ ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ( NASTERE, CASATORIE, DECES)

Pentru eliberarea certificatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor) – in termen de valabilitate;
 2. Cerere – formular tip

♦ Copiile după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
♦ Copiile după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.
♦ Copiile după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
♦ Copiile după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.