Actele necesare pentru certificat de urbanism & autorizație de construcție

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

– cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc), (pdf)
– actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
– documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Model de cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare (formularul F8) (doc)  (pdf)

Model Autorizație de construire/desființare (formular F11)

Model Certificat de urbanism (formular F6) (pdf)

Model Formular de comunicare începerea construcțiilor (formular F13) (doc)  (pdf)

Model Formular de comunicare începerea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formular F14) (doc(pdf))

Model de Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (formularul F15) (doc) (pdf)

Model de Formular pentru comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către Inspectoratul în Construcții (formularul F16) (doc) (pdf)

Model pentru panou de identificare a investiției și proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Precizări în legătură cu depunerea documetelor

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism

Depunerea documentelor pentru certificatul de urbanism