Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
 4. Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată; 
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată; 
 4. Fisa inmatriculare
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC.

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de leasing; 
 3. Proces verbal predare-primire;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
 5. Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 6. Buletin/Carte de identitate utilizator; 
Posted in ACTE.