Actele necesare pentru căsătorie, înregistrare deces, eliberare certificate

 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 1. Declaratie de casatorie 
 2. Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică valabilitatea acestor certificate – 14 zile
 3. Certificate de naştere – original + fotocopie
 4. Cărţi de identitate – original + fotocopie
 5. Hotărârea de divorţ / certificatul de deces pentru persoanele care nu sunt la prima căsătorie/ certificat de divort – original si copie   

ACTELE SE DEPUN CU 10  ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

♦ ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Buletinul (cartea) de identitate – original 
 3. Certificatul de naştere şi de căsătorie – original 
 4. Buletinul (cartea) de identitate – original + fotocopie a persoanei care declară decesul

Termenul pentru declararea decesului:

 1. 3 zile când cauza decesului este naturală;
 2. 48 ore când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente.

♦ ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ( NASTERE, CASATORIE, DECES)

Pentru eliberarea certificatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidenţa Persoanelor) – in termen de valabilitate;
 2. Cerere – formular tip

♦ Copiile după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
♦ Copiile după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.
♦ Copiile după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
♦ Copiile după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

Posted in ACTE, acte necesare, Stare civilă, TOATE CATEGORIILE.

Actele necesare

BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie

Redăm mai jos lista documentelor pe care trebuie să le prezentați la solicitarea unor documente și acte administrative emise de Primăria comunei sălașu de Sus. 

Solicitarea eliberării documentelor se poate face și prin poștă sau poșta electronică la adresa de mai jos:

Adresa noastră

Localitatea Sălașu de Sus, nr. 114A, cod postal 337420
județul Hunedoara, ROMÂNIA
e-mail: 
primariasalasudesus@yahoo.com
sau tel/fax 0254-779501
www.comuna-salasudesus.ro

Model Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului de indemnizatie/ sprijin lunar copil pana la 7 ani cu handicap

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI DE INDEMNIZAȚIE   Subsemnata (ul) Numele si prenumele ___________________________________________________________________ Codul numeric personal ________________________________________________________________ Adresa: Str.__________________________________, Nr. ________, Bl.__________, Ap. ____________, Localitate _________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________ […]

Citește mai mult

Acte de evidență fiscală

♦ ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;  Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată; […]

Citește mai mult

ACTE CARE SE ELIBEREAZĂ LA CERERE

Documentele din lista de mai jos se pot obține prin solicitare la Registrul Agricol al Primăriei.

LISTA DOCUMENTELOR CARE SE ELIBEREAZĂ LA CERERE PRIN COMPARTIMENTUL AGRICOL

 • Adeverințe pentru obținerea la Poliție a Cărții de Identitate (solicitanții trebuie să prezinte Cartea de Identitate veche, carte de identitate a proprietarului locuinței și cerere tip de eliberare adeverință – se obține de la Primărie)
 • Adeverințe de șomaj
 • Adeverințe bursă socială
 • Adeverințe pentru solicitare rechizite școlare
 • Adeverințe ENEL
 • Adeverințe APIA (solicitanții trebuie să prezinte acte doveditoare teren dacă sunt modificări față de anul precedent)
 • Adeverințe pentru subvenție animale
 • Adeverințe pentru obținere fonduri europene
 • Adeverințe pentru subvenție motorină
 • Adeverințe de venit agricol
 • Adeverințe pentru ajutor social / Formularul cerere și declarație pentru obținere ajutor social (doc) , (pdf)
 • Adeverințe pentru alocație de susținere a familiei (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ajutor încălzire (vezi aici și documente specifice ajutorului social)
 • Adeverințe pentru ApaProd
 • Adeverințe pentru marcare lemne la Ocolul Silvic
 • Adeverințe pentru obținere norme CAP la Casa de Pensii
 • Adeverințe pentru notar
 • Adeverințe pentru despăgubiri provocate de secetă, pagube produse de animalele sălbatice
 • Adeverințe pentru Registrul Comerțului
 • Adeverințe DAJ pentru tăiere nuci
 • Adeverințe pentru judecătorie
 • Adeverințe pentru deducere impozit
 • Atestare producător
 • Carnete de comercializare
 • Copie după Registru Agricol

>>> Actualizează lista

Posted in .