Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020

   Ordinul nr.311/94/M.12/3.525/2020 

         In prezentul Ordin sunt publicate unele masuri de reglementare  a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si modificari cu referire la  privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

  Descarca documentul aici

Informare: Documente de evidenta ale exploatatiei agricole

     Documentele de evidență ale exploatației agricole sunt prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Orice fermier trebuie să dețină aceste documente în care să consemneze date referitoare la fermă, la lucrările și tratamentele aplicate, la suprafețele cultivate și la efectivele de animale. Documentele de evidență ale exploatațiilor agricole trebuie astfel întocmite și completate încât să permită autorităților de inspecție și control să constate:

 • suprafața fermei;
 • pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei se consemnează tipul și cantitatea oricărui îngrășământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conținută și data aplicării;
 • tipul și cantitatea oricărui îngrășământ organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de animale) și data aplicării;
 • pentru fiecare tip de îngrășământ organic aplicat (altul decât cel lăsat de animalele), se va preciza natura acestuia (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semilichide păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare) și specia de animale de la care provine;
 • tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată și data recoltării;
 • șeptelul fermei, pe specii și categorii de producție, identificarea și înregistrarea acestuia, registrele de evidență a efectivelor, precum și perioada de timp în care animalele sunt menținute în fermă;
 • presiunea manifestată de îngrășămintele organice la nivelul exploatației agricole conform tabelelor 7.2 și 7.3;
 • standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte care pot fi aplicate conform tabelelor 7.4 și 7.5;
 • cantitatea oricărui tip de îngrășământ de origine animală și natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semifluide-păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare) exportat/importat din/în fermă, data efectuării exportului/importului precum și numele și adresa destinatarului/furnizorului;
 • capacitățile de stocare pentru dejecțiile animale (la nivelul fermei și/sau pe platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerințele minime impuse de perioadele de interdicție în aplicarea îngrășămintelor.

Orice document de evidență al fermei, din categoria celor prevăzute se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să apelați la consultanții noștri de la HELP DESK telefon 0371.503.525  sau accesați www.apanoastra.ro

Descarca documentul aici 

Informare APIA privind primirea Cererilor Unice de Plata in anul 2021

Informatii importante  transmise de APIA fermierilor  cu privire la completarea si depunerea Cererilor  Unice de Plata  in perioada  01 Martie – 15 Mai 2021

 

Deoarece siguranța în contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importantă pentru instituția noastră, fermierii vor putea să-și înregistreze Cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIAşi/sau al Centrul Municipiului Bucureşti, în perioada 01 martie – 15 mai 2021.

Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE(zone de interes ecologic) și toate informațiile din cerere, prin accesarea aplicației IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).

De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul,  situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.

Astfel, toate documente care dovedesc că terenul utilizat se află la dispoziția fermierului se transmit electronic pe adresele de e-mail ale Centrelor APIA ce se regăsesc la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia).

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele acestora sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) (medic veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului județean/local al APIA şi/sau al Centrul Municipiului Bucureşti în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea IPA Online.

 

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.

Atragem atenția ca înainte de semnarea Cererii unice de plată sector vegetal și zootehnic, să se verifice încă o dată datele înscrise și documentația depusă!

 

Reamintim că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:

– schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,

– măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),

– ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii aferente Campaniei 2021,au obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR),pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

 

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA și pe site-urile:www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.

 

Descarca documentul aici 

Solicitare programare online Vaccin anti- COVID 19

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Sălașu de Sus

 

    În atenția cetățenilor care nu au reușit încă să se programeze pentru vaccinul anti-COVID 19, în etapa a II a  a campaniei de vaccinare

 

Pentru vaccinare etapa a II a beneficiaza  :

 • adulții cu vârstă de peste 65 ani ;
 • persoanele aflate în evidență cu boli cronice indiferent de vârstă , în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate ;
 • persoanele încadrate într-un grad de handicap , persoane imoblizate , persoane imunodeprimate , însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea ;
 • persoane fără adăpost;
 • lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale de pe raza UAT Sălașu de Sus   .

     Vă informăm că pentru a vă putea programa pentru vaccin anti Covid-19 , puteți depune  o cerere la  Primăria comunei Sălașu de  Sus  .

      Modelul de cerere este disponibil în fișierul atașat.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon :0254779501 , 0786402855, de luni până vineri între orele 8:00 – 14:00  .

  IMPORTANT ESTE SĂ AVEM DIN PARTEA DUMNEAVOASTRĂ O SOLICITARE SEMNATĂ OLOGRAF, PENTRU A VĂ PUTEA PROGRAMA.

Vă vom comunica detaliile programării   la datele de contact  trecute în solicitare

  Descarca documentul aici

 

 

Ghid de reintoarcere a Romanilor de pretutindeni

 

                  În acest Ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare, precum și oportunitățile de investiții.
                 Ghidul are caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.

 

          Descarca documentul aici