Acte necesare pentru declararea terenurilor

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.); 
 3. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 4. DOSAR PLIC.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de inchiriere sau concesiune
 3. Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor; 
 4. DOSAR PLIC.

Actele necesare pentru declararea imobilelor și anexelor

♦  ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 4. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 5. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR) 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.); 
 3. Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);
 4.  Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Autorizaţia de construire;
 3. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
 4. Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite); 
 5. Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
 6. Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;
 7. Buletin/Carte de identitate proprietari; 
 8. DOSAR PLIC.

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Act de dobandire (contract vanzare-cumpărare, autorizaţia de construire etc.); 
 3. Contract garaj emis de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor;
 4. Schiţa garajului: cu dimensiuni exterioare; 
 5. Buletin/Carte de identitate proprietari;
 6. DOSAR PLIC.

Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf) completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;
 4. Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 2. Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană – traducere legalizată; 
 3. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată; 
 4. Fisa inmatriculare
 5. Buletin/Carte de identitate proprietar;
 6. DOSAR PLIC.

♦ ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING 

 1. Declaraţie tip (doc), (pdf), completată la secţiunile care revin contribuabilului; 
 2. Contract de leasing; 
 3. Proces verbal predare-primire;
 4. Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
 5. Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 6. Buletin/Carte de identitate utilizator;